Praca dla Techvisie

W Techvisie pracują Państwo jako pracownicy sezonowi. Jesteście zatrudniani na czas trwania poszczególnych projektów. W naszych biurach pracujemy na zasadach określonych w Zbiorowym Układzie Pracy dla Pracownikow Czasowych NBBU. W Techvisie stosujemy rownież system fazowy NBBU. Dokładne zasady funcjonowania tego system znajdziecie Państwo pod tym linkiem: Downloads

Kontrakt na czas określony

W przypadku, kiedy pracują Państwo dla nas już od jakiegoś czasu, możliwe jest zatrudnienie Was na czas określony ze wszystkimi przynależnymi  temu prawami.

Warunki pracy

Oprócz wynagrodzenia zgodnego z Państwa wykształceniem i umiejętnościami oferujemy także dobre warunki pracy. Pracując u nas odkładacie Państwo każdego tygodnia pieniądze tzw. Wakacyjne oraz pieniądze urlopowe. Oferujemy Państwu także zakwaterowanie gratis oraz zwrot kosztów za kilometry.

Narzędzia i ubranie robocze

Nasi pracownicy są w posiadaniu własnych podstawowych narzędzi, ubrania roboczego i obuwia roboczego. W przypadku kiedy klient tego nie zapewnia użyczamy także narzędzia elektryczne  typu wiertarki, wkrętarki itp. Wszystkie nasze narzędzia przechodzą coroczną kontrolę jakości.

Nauka I kursy

Bardzo ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy byli w posiadaniu dyplomów i certifikatów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Nasza firma zapewnia możliwosc szybkiego uzyskania między innymi certyfikatu VCA, certyfikatu NEN3140 czy tez certyfikatu potwierdzającego możliwość pracy na wysokościach. Umożliwiamy także uczestnictwo w kursach podstawowych języka holenderskiego.