Praca

W Techvisie pracują Państwo jako pracownicy sezonowi.  Jesteście zatrudniani na czas trwania poszczególnych projektów.  W naszych biurach pracujemy na zasadach określonych w Zbiorowym Układzie Pracy dla Pracownikow Czasowych NBBU. W  Techvisie stosujemy rownież system fazowy NBBU.

Kontrakt na czas określony

W przypadku, kiedy pracują Państwo dla nas już od jakiegoś czasu, możliwe jest zatrudnienie Was na czas określony ze wszystkimi przynależnymi  temu prawami.

Warunki pracy

Oprócz wynagrodzenia zgodnego z Państwa wykształceniem i  umiejętnościami oferujemy także dobre warunki pracy.  Pracując u nas odkładacie Państwo  każdego tygodnia pieniądze tzw. wakacyjne oraz pieniądze urlopowe.  Oferujemy Państwu  także zakwaterowanie gratis oraz zwrot kosztów za kilometry.

Narzędzia i ubranie robocze

Nasi pracownicy są w posiadaniu własnych podstawowych narzędzi, ubrania roboczego i obuwia roboczego.  W przypadku kiedy klient tego nie zapewnia użyczamy także narzędzia elektryczne  typu wiertarki, wkrętarki itp. Wszystkie nasze narzędzia przechodzą coroczną kontrolę jakości.

Nauka I kursy

Bardzo ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy byli w posiadaniu dyplomów i certifikatów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe.  Nasza firma zapewnia możliwosc szybkiego uzyskania między innymi certyfikatu VCA, certyfikatu NEN3140 czy tez certyfikatu potwierdzającego możliwość pracy na wysokościach.  Umożliwiamy także uczestnictwo w kursach podstawowych języka holenderskiego.

Bron: NBBU